פרופ' הילה לולו לינ פרח כפרבירעים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פרופ' הילה לולו לינ פרח כפרבירעים

אמנית רב חושית, פועלת שנים במקביל במדיומים שונים: וידאו- צילום- מיצב- מיצג- ציור- טקסט- רישום- תחריט- סאונד + + +

עוסקת בפיתוח שפה הנותנת ניראות למרחבי פנים הגופ הפרטי, במרחבי גוף עצמי/ פרטי/ פנימי:

גוף כמקום עקרוני:

במקום הזה, על האדמה הארורה הכואבת והמכאיבה, במלוא הדרה.

נעה תוך כדי תנועה בבחינה ושאלה של הגדרות מיגדריות, חברתיות ופוליטיות, מתוך החיים אל האמנות ובחזרה.

בודקת בימים ובלילות, מנסה לגעת בעורות הגוף הבוער, לברר ולבער מחלות עקשניות ושאלות קשות, להאיר זכרונות אבודים מתרדמת.

פועלת בשדה האקדמי במקביל, ללמד מתוך תפיסת עולמי והבנתי את האפשרויות ללכת בדרכים, אחרות.

חיה, עובדת ומשתדלת לנשום בדרום תל אביב- יאפא.

הילה לולו לין - עבודה
לב