מבוא לפילוסופיה של הדימוי החזותי ב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לפילוסופיה של הדימוי החזותי ב

קוד
1230041
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 11:30 - 13:00

הקורס יעקוב אחר התהוות המונחים העיקריים המשמשים להבנה ולהערכה של יצירות אמנות. נפתח בדיון בקלסיציזם, כפי שהתהווה ממחשבת האמנות של אריסטו. בהמשך נעסוק במונחים שהוסיפו הוגי האסתטיקה וביקורת האמנות במאה ה-18, ובראשם הטעם, היפה והנשגב. אחר כך נעקוב אחר המפנה הרומנטי שהציב את המקוריות והיצירתיות של האמן כערכים עליונים. בהמשך נעקוב אחר התפתחות המחשבה האסתטית משלהי המאה ה-19 ועד המחצית השנייה של המאה ה-20. בהקשר זה, תידון הגותם האסתטית של ניטשה, דרידה ואחרים.