תולדות האמנות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תולדות האמנות

קוד
1700747
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:00 - 11:30

קורס זה הוא הראשון מבין שני קורסים שיוקדשו לעיון בתולדות האמנות המערבית. הוא יתמקד  בפרק הזמן שבין המאה השביעית לפנה"ס למאה ה-17: האמנות היוונית והרומית, אמנות שלהי העת העתיקה ותקופת הנצרות המוקדמת, אמנות ימי הביניים, הקדם רנסנס והרנסנס, המנייריזם והבארוק. כל אחד מהפרקים ייבחן בהקשרים השונים שאליהם הוא שייך, מול מקורותיו הרלוונטיים  וביחס להשפעתו על האמנות והתרבות החזותית בעת החדשה (כולל זו העכשווית). דגש מיוחד יושם על יצירות מופת, מתוך כוונה לערוך דיון בהתנהלותה של האמנות בין העבר (שממנו היא שואבת השראה או שאליו היא מתנגדת), ההווה (שעמו היא מקיימת דיאלוג) והעתיד (שעליו אפשר והיא משפיעה).