איך מזהים יצירת אמנות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

איך מזהים יצירת אמנות

קוד
9306669
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 13:30

מקובל לחשוב על יצירת האמנות בזיקה ליוצרת או ליוצר, שמחוללים אותה ויוצקים בה תוכן, ולקהל, שחווה אותה ועומד על פשרה. בקורס זה נבחן בעיון את מערכת היחסים המורכבת בין שלושת היסודות הללו - היוצרים, היצירה והקהל - ונערער על עצם ההנחה שמדובר ביסודות יציבים וברורים. האם בכלל יש יוצרות ויוצרים, או שהם עצמם  יצירה של מישהו או של משהו אחר? האם יצירת האמנות קיימת כשלעצמה, או שהיא קמה רק בעקבות מעשה פרשנות? האם משמעותה נגזרת ממניעיהם ומכוונותיהם של האמנית או האמן, או שהיא תלויה כל כולה בתגובותיו של הקהל? ומה יכול בעצם הקהל לעשות לנוכח יצירת אמנות: האם הוא אמור לחוות אותה, להבין אותה, לפרש אותה - אי שיש לו חירות לעשות ביצירה כרצונו? מתוך כך יתנסחו להן שאלות רחבות יותר: על טיבו של שדה אמנות ועל יחסי הכוחות הין עמדות השונות שהוא מאפשר, על תפקידם של הסטודיו, הגלריה והמוזיאון בהולדת היצירה ובגלגוליה השונים, על הכוח הפוליטי שמחזיקים בידיהם האוצרת והאוצר ועל הכוריאוגרפיה המניעה את קהל הצופים. את מכלול השאלות הללו נבחן בעזרת מגוון של הוגות והוגים, ובהם ארווין פאנופסקי, סוזן סונטאג, פייר בורדייה, ג'לאל תאופיק, קלייר בישופ, ז'אק רנסייר, שרה חינסקי, אנדרה לפקי ואירית רוגוף, ובעזרתם גם נברר, באופן מעשי, איך אפשר ואיך ראוי להגיב על יצירת אמנות (אם בכלל אפשר לזהות אותה).