נושאים נבחרים בתחום הצורפות עד המאה ה-20 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נושאים נבחרים בתחום הצורפות עד המאה ה-20

קוד
1800127
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 13:30

במסגרת קורסי הנושאים נבחרים ביחס לתכשיטים וצורפות 1+2 ילמדו תמות הקשורות לתחום החל מהעת העתיקה ועד היום, כמו גם שאלות וסוגיות בתפקידיו הצפויים בעתיד. הבחינה ההיסטורית, הרעיונית והחומרית תבנה עבור הסטודנטים בשכבות, מנקודת מבט מגוונות על פי נושאים נבחרים. הנושאים ינותחו ביחס לחומרים, רעיונות, התפתחות המקצוע, השיח סביבו ותפיסות חברתיות וכלכליות הקשורות בו ואליו.