אמנות וזהות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אמנות וזהות

קוד
9306698
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 13:30

"זהות" מתפרשת כיסוד של אישיות אנושית. גיבוש של "אני" הינו תהליך אינטרסובייקטיבי שמקבל צורה של "סיפור", אשר אינדבידואל מרכיב מחוויות החיים על מנת לתת משמעות ל"עצמי" לעומת ה"לא אני", תוך כדי בניית יחסי הגומלין עם "האחר". "סיפור" זה כולל היבטים פסיכולוגיים, חברתיים, תרבותיים והיסטוריים המתבטאים בזהויות מגוונות - זהות אישית, מגדרית, לאומית, חברתית, קהילתית, מוסרית, דתית ואידיאולוגית. הסמינר דן בדרכים רבות בהן אמנות מבצעת חקר, גיבוש וייצוג של "זהויות" האמן/אמנית, וגם משפיעה על זהות המתבוננים.