מדידת דופק: סדנה מולטי-דיסציפלינרית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מדידת דופק: סדנה מולטי-דיסציפלינרית

קוד
1230010
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

בקורס נבדוק את ה"דופק" של ההווה ונחקור כיצד הוא בא לידי ביטוי באמנות, בעיצוב ובאדריכלות העכשוויים. הקורס בנוי כסדנה המורכבת מהרצאות, מפגשים, דיונים ותרגילים בהם ננסה יחד למפות ולהבין כיצד מגמות תרבותיות, טכנולוגיות, סביבתיות, פוליטיות וכלכליות מעצבות צורות של עכשוויות וגם תלויות בהן. במהלך הסמסטר נפתח את יכולת ההתבוננות שלנו בעולם ואת הרגישות לתנודות הקרקע וכל סטודנטית תפתח גוף עבודה מחקרי תאורטי, מעשי או שילוב של שניהם הנוגעים במתרחש ברגע הזה בזמן.