מבוא לאסתטיקה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מבוא לאסתטיקה

קוד
1230008
שעות אקדמיות
0
נ"ז
4
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 15:30

הקורס יעקוב אחרי התהוות המונחים העיקריים המשמשים להבנה ולהערכה של אמנות. בחלק הראשון של הקורס נעסוק במונחים שנוצרו במחשבת האמנות של אפלטון ואריסטו. בהמשך נדון באופן שבו הובנה האמנות בקלסיציזם של ימי הביניים והרנסנס, ובמאה ה-18, בראש ובראשונה בידי עמנואל קאנט. בחלק השני של הקורס נתוודע למחשבה האסתטית משלהי המאה ה-19 ועד המחצית השנייה של המאה ה-20. בהקשר זה, תידון משמעות האמנות אצל ניטשה, בנימין, והיידגר. בהמשך תידון מחשבת האמנות מנקודת המבט של הפנומנולוגיה, הפורמליזם, הסטרוקטורליזם, הפוסט-סטרוקטורליזם, הדקונסטרוקציה והפסיכואנליזה.