פסיפס מקומי: תרבויות חזותיות וחומריות בישראל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פסיפס מקומי: תרבויות חזותיות וחומריות בישראל

קוד
1230028
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

הקורס יוקדש לבחינת המופעים התרבותיים המגוונים המאפיינים קבוצות אתניות וגזעיות, לא הגמוניות, בחברה הישראלית. באמצעות בחינת יצירות ממגוון מדיומים (אמנות פלסטית, צילום, אופנה, ארכיטקטורה ומחול), נתבונן על האופנים בהם השפה האמנותית ה"אחרת" מתווכחת, מתנגחת, מערערת ומתפייסת עם הייצוגים התרבותיים המערביים המאפיינים את התרבות הקנונית בישראל. הצגת ה"קול האחר" באמנות המקומית תיערך על רקע הבהרת המושגים אתניות וגזע, וסקירת האופנים בהם הם נוכחים בתרבות החזותית המערבית, וזאת לאור המוסכמות האוריינטליסטיות השונות עמם הם מתווכחים ועליהם הם מבקשים לקרוא תיגר. בחינה זו מבקשת להציף שאלות שעוסקות בשיטות ייצוג, חללי תצוגה, נרטיבים, סגנון ואסתטיקה, ובתוך כך בוחנת את מיקומה של החברה הישראלית על ציר המתח הנע בין ריבוי תרבויות לרב תרבותיות. אל המופעים האמנותיים-תרבותיים השונים נתוודע באמצעות מפגש עם יזמי תרבות הפועלים בחללי תצוגה וזירות שונות בכדי לחשוף, להציג ולדובב קולות שזוכים לתת-ייצוג בתרבות המקומית, וכן באמצעות עיון בספרות מחקר ביקורתית הנכתבת בשנים האחרונות על סוגיות אלו.