מושגי יסוד בביקורת התרבות החזותית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מושגי יסוד בביקורת התרבות החזותית

קוד
1230003
שעות אקדמיות
60
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 11:30

התרבות החזותית, שבמרוצת המאה ה-20 קיבלה תשומת לב תיאורטית הולכת וגוברת, הפכה לתחום עיון בפני עצמו משעה שהדימוי החזותי, על מגוון מופעיו – לא רק ביצירות אמנות אלא גם בפרסומות, בתוכניות טלוויזיה, בתצלומי עיתונות, בצילומי בקרה ומעקב, במכשירים סלולריים, בסרטי קולנוע, בקליפים, בגרפיטי, באופנה, במוצרים מעוצבים ועוד – הפך לחלק משמעותי בחיי היומיום. בקורס החובה הזה נסקור תיאוריות מרכזיות המשמשות לניתוח ביקורתי של התרבות החזותית ונחלץ מהן כלים אנליטיים שיאפשרו לנו להציב תופעות חזותיות שונות בהקשרים תיאורטיים רלוונטיים ולהעריך את כוחן ואת השפעתן על היחיד ועל החברה. נקרא מאמרי יסוד של הוגים כגון קרל מרקס, זיגמונד פרויד, מישל פוקו, רולאן בארת, לורה מאלווי, אדוארד סעיד, ז'אן בודריאר ואירית רוגוף, ובאמצעותם נדבר על הטרוטופיות ועל שלב המראה, על תרבות הצריכה ועל חברת הראווה, על תעשיית התרבות ועל הלא-מודע האופטי, על אידיאולוגיה קפיטליסטית ועל המבט הגברי, על סובייקטיביות ופטישיזם, על סימולציות ומיתולוגיות, על אוריינטליזם ועל גלובליזציה – ועל תפקידה וכוחה של הביקורת.