אנתרופולוגיה ועיצוב תעשייתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אנתרופולוגיה ועיצוב תעשייתי

קוד
1800131
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 13:30

שדה העיצוב התעשייתי מזהה את פעולת העיצוב כרכיב, וככלי, משמעותי (גם) בניהול ובפיתוח סביבות מגוונות לפעולה אנושית. בכדי להבין את ההתכתבות בין סביבת העיצוב לבין דינמיקות סוציו תרבותיות, כלכליות פוליטיות וטכנולוגיות נעסוק ב"שפת רחוב" תוך התמקדות מיוחדת בשווקים ובקניונים ו"במקום השלישי" . במסגרת הקורס יילמדו חומרים תיאורטיים ומחקריים הבוחנים סוגיות יסוד כגון השפעת אווירת העיצוב על חוויית משתמשים, האינטראקציה בין יחידים לחפצים לארכיטקטורה של פסיכולוגיה מרחבית, בחינת המעורבות של חושים ותחושות (כגון אור, ריח, טמפרטורה, רעש מוסיקה וכיוב') בתפישת הסביבה כהוליסטית. המתח בין המקומי לגלובאלי בשפת העיצוב, והפענוח של סביבת עיצוב כתיאטרון על מציאותי מציעים פלטפורמת דיון נוספת. במהלך הקורס נקיים תרגיל בשטח המפגיש בין תכני הקורס לבין אסטרטגיות שטח מתודולוגיות (תצפית וראיון) המשמשות את המהלכים ל-User based design. המטלה המסכמת מבוססת על עבודה צוותית בנושא שנבחר מתוך טריטוריות הידע של הקורס והעוקב אחרי ארגז הכלים שמציע הקורס. המושג המקום השלישי (Third Place) מתייחס אל מקומות שמשמשים כמרחב פעולה אנושי נוסף (שונה ממרחב הבית ו/או מרחב העבודה המסורתי ).