אמנות פוגשת חברה פוגשת אמנות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אמנות פוגשת חברה פוגשת אמנות

קוד
1700670
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

הקשר בין אמנות לחברה נדון מבעד לתפיסות שונות ומנוגדות. האמנות והאיכות האמנותית הוגדרו כתוצר של מערך מוסדי מורכב המופעל באמצעות מומחים וברי סמכא אשר אינם תלויים בתכונות או במאפיינים הכרחיים וקבועים הטבועים ביצירה; האמנות וטיבה הוגדרו כתוצר של תהליכי חיברות (למידה וחניכה) בעקבותיהם ניתן לזהות אובייקט כיצירת אמנות, ל"דובבו" ולחשוף את המובן והפשר הטמונים בו, לכאורה, ואשר קודמים לתהליך הלמידה; האמנות הוגדרה כמאצעי המתניע ביקורת מוסדית שיטתית שעניינה שיטות הייצור, הייצוג וההמצגה של האובייקט והמרחב האמנותיים, כמו גם חשיפת מבנםי חבויים, כוחות דומיננטיים, נרטיבים מכוננים, קטגוריזציות, קלסיפיקציות, וקולות "מושתקים"; בהקשרים אחרים היא הוגדרה כצורת מפגש, התכנסות, חשיבה ודיון המתפקדים כאתר של פוטנציאל (מחשבתי ופרקטי) הנגע ברעיונות ובתפיסות הנטועים מחוץ להקשרים אמנותיים מובהקםי (למשל:חברה, פוליטיקה, אקולוגיה ועוד), ומחוץ לדפוסי חקירה "לוגים", "אובייקטיביים" ו"ליניאריים" מקובלםי. הקורס יוקדש לזיקות גומלין אלה, לתנאים הסוציו-היסטוריים שהבנו אותם ולהיתרםי והמגבלות הטמונים בהם וזאת בתחום האמנות הפלסטית בפרט והתרבות בכללה.