סוגיות בתרבות הישראלית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סוגיות בתרבות הישראלית

קוד
9400238
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 18:00

דיון במאפייניה של התרבות הישראלית בת זמננו ובמקורותיה מנקודת מבט בין-תחומית ובדגש חברתי. התרבות הישראלית תיבחן באבעה צירים, שיש ביניהם זיקות הדדיות ענפות: כתרבות מומצאת, כתרבות כלאיים, כתרבות מופרטת וכתרבות עולמקומית. הדיןו ייעשה בעזרת טקסטים תיאורטיים וייצוגים ויזואליים וטקסטואליים.