אדריכלות מודרנית ותכנון במאה ה-20 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אדריכלות מודרנית ותכנון במאה ה-20

קוד
2800129
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

הקורס סוקר כתיבה ועשייה אדריכלית ותכנונית מסוף המאה ה-19 ועד ראשית המילניום השלישי ומנתח אותן כגורם פעיל בתוך מכלול הקשרים, תרבותיים, חברתיים, פוליטיים ומוסדיים. ננתח את התגבשות התנועה המודרנית והפיכתה לתופעה בינלאומית מרובת פנים ביחס למספר מפנים שליוו את התקופה: מפנה לעבר רציונליזציה, ייעול וסטנדרטיזציה של המבנה, שיטות יצורו ועיצובו כמו גם של העבודה ושל משק הבית; מפנה לעבר העיר, הטריטוריה, הסביבה ופילוחים גלובליים של העולם, בפרט לאור אירועים כגון המהפכה הסובייטית, מלחמות העולם, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה; ומפנה לעבר ניהול של רווחה, גזע ומיעוטים. ביחס למפנים אלו, נשאל כיצד עשייה וכתיבה אדריכלית שיקפו מימדים מובחנים של המציאות ההיסטורית וכיצד הן נענו ל- ולקחו חלק בייצור דפוסי חיים וחיברות חדשים ליחידות ולקבוצות. לבסוף, נתחקה אחר מושגים, מדיה ואסטרטגיות פעולה שקודמו בהקשרים אלו ושמגדירים תחום ידע דיסציפלינרי-מקצועי המהווה כר פורה להתקשרות עם העבר, ההווה והעתיד של המקצוע.