מעיצוב גראפי לתקשורת חזותית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מעיצוב גראפי לתקשורת חזותית

קוד
1800130
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 13:30

קורס המבוא נועד להציג את היסודות השונים של העיצוב הגראפי (טיפוגראפיה, איור, לוגו, פרסום ועיצוב אריזות, עיצוב אינטראקטיבי ואנימציה), התיאוריה של העיצוב הגראפי (מהי תקשורת ושפה חזותית לעומת שפה מילולית? כיצד אובייקט חזותי מקבל משמעות?), ההיסטוריה של העיצוב הגראפי במאה ה – 20 (כוחות משפיעים, תנועות אמנותיות, מעצבים חשובים והצגה של העיצוב הגראפי בהקשר של עיצוב הארכיטקטורה של התקופה), תולדות האות והעיצוב הגראפי בישראל.