תיאוריות של הגוף הלבוש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

תיאוריות של הגוף הלבוש

קוד
2600811
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 13:30

הקורס יתקיים במתכונת של קריאה מודרכת במהלכו נקרא כשישה-שמונה טקסטים, אשר ישרטטו יחד את תחומי ההגות והמחשבה העיקריים הנוגעים כיום לגוף הלבוש: ממעמדם של פרטי הלבוש ביום יום, דרך האופן שבו התרבות החומרית משנה ומעצבת את התנהלות הגוף האנושי וכלה במעמדה של יריעת הבד ביחס לעיטוף הגוף, כגילום של תפיסות תיאורטיות משתנות. לכל טקסט יוקדשו שני שיעורים, כאשר הראשון יוקדש לקריאה מודרכת משותפת במהלך השיעור ובשני נדון בתיאוריות נושקות לטקסט שקראנו ונקיים דיון ביקורתי בהקשרים רחבים הנגזרים מהטקסט האחד. הקורס ישאף לכונן מבט רפלקסיבי על ארגז הכלים המעשי של הסטודנטים.יות ובכך ל יצור את ההקשרים המתבקשים אך הנזנחים לרוב, שבין התיאוריה היישומית שלומדים.ות הסטודנטים.יות בבצלאל, לבין התיאוריה הביקורתית הנרכשת במחלקה העיונית. כך משל נדון בתדמיתנו ובדיגום חופשי כמתודולגיות עבודה מרכזיות אשר אינן חפות מאידיאולוגיה, בגזרות ה'יסוד' כמושג מודרני אוניברסלי הנתפס 'טבעי' ו"נטול סגנון או עיצוב", במעבר מעידן האריגים לעידן הסריג התעשייתי כיריעת חומר המספרת את התקופה, בסוגי תפרים ומיחברים, בבגדים, נעליים ועוד ועוד, כל זאת מנקודת מבט חקרנית וביקורתית.