מושגי יסוד בתרבות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מושגי יסוד בתרבות

קוד
9900050
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

קורס זה מציג מבוא היסטורי ביקורתי למושגי היסוד העיקריים שפותחו במסורת האינטלקטואלית המערבית (כמו אמת, מימזיס, סובייקט, אידיאולגיה, מטריאליזם וכו'). בקורס נבחן את חשיבותם של מושגים אלה בהקשרים תרבותיים שונים ומתוך אמונה שהללו ירכיבו עבור קהל הסטודנטים מעין ארגז כלים מחשבתי בסיסי אשר ילווה אותם בהמשך לימודיהם העיוניים והמעשיים באקדמיה. הקורס עוקב אחר שלוש תקופות עיקריות (אפיסטמות לפי פוקו) של המחשבה המערבית: הראשונה היא העת הקלאסית, כלומר התרבות ההלניסטית והרומית, השנייה היא העת המודרנית בין הרנסאנס לבין הנאורות, והאחרונה היא זו של ביקורת המודרנה כפי שהתפתחה בין המאה ה-19 למאה ה-20. לגבי כל אחת מתקופות אלו, נבחן באופן סינכרוני את המשמעות של מושגי היסוד בהקשר ארבעה תחומי שיח: האונטולוגי – העוסק בשאלות אודות מהות והיש; האפיסטמולוגי – העוסק בתנאי האמת ובגבולות ההכרה האנושית; האסתטי – העוסק במחשבה אודות האומנות והגדרת היופי; האתי-פוליטי – העוסק בויכוח הציבורי מסביב לצדק, חופש, אחריות ומשפט.