קורס מלווה פרויקט גמר בעיצוב קרמי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קורס מלווה פרויקט גמר בעיצוב קרמי

קוד
9306683
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר א
-

קורס מסמך ליווי הוא קורס שנתי המושתת על ליווי פרויקט הגמר תוך הקניית כלים תיאורטיים –עיוניים ,פיתוח שפה לדיון וביקורת בעלי זיקה לפרויקט הגמר האישי . זהו תהליך שיבנה וייפתח את תפיסת פרויקט הגמר בהגשות השונות עד לגיבוש מסמך ליווי סופי תוך כדי התאמה לדרישות הכתיבה של המחלקה לתרבות חזותית וחומרית. הקורס יתבסס על המהלך המחקרי ,הכלים ושיטות המחקר שנלמדו בשנים ב ו-ג ויכללו : שיטות מחקר , ניהול יומן מחקר לאורך כל השנה ובסוף הקורס מסמך ליווי וטקסט מסכם . הקורס יהיה מחולק לחטיבות זמן ולשלבים שיאפשרו התקדמות מדורגת ומתואמת עם מבנה תוכנית הלימודים לשנה ד . תוכנית הקורס תאפשר מרחב שיח דינאמי ונקודות מפגש לשיתוף בין הסטודנטים ,כמו גם תמיכה בהיערכות והכנת ההגשות השונות לאורך כל השנה עד להצבה הסופית של הפרויקטים בתערוכת סוף השנה . תכנית הקורס ערוכה ומתאימה גם ללימוד מרחוק .