מושגי יסוד בתרבות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

מושגי יסוד בתרבות

קוד
9900050
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

קורס זה מציג מבוא היסטורי ביקורתי למושגי היסוד העיקריים שפותחו במסורת

האינטלקטואלית המערבית. בקורס נבחן את חשיבותם של מושגים אלה בהקשרים תרבותיים

שונים. אלו יהוו ארגז כלים מחשבתי בסיסי שילווה את הלימודים העיוניים והמעשיים באקדמיה. הקורס עוקב אחר שלוש תקופות עיקריות של המחשבה המערבית: הראשונה היא העת הקלאסית (כלומר התרבות ההלניסטית והרומית), השנייה היא העת המודרנית (בין הרנסאנס לבין הנאורות) והאחרונה היא הפוסט-מודרנה (כפי שהתפתחה בין המאה ה- 19 למאה ה- 20, עם המודרנה עצמה).

נבחן באופן סינכרוני את המשמעות של מושגי היסוד בהקשר ארבעה תחומי ענין: האונטולוגי העוסק בשאלות אודות מהות והיש; האפיסטמולוגי העוסק בתנאי הידעה ובגבולות ההכרה האנושית; האסתטי העוסק במחשבה אודות האמנות והגדרת היופי; והאתי- פוליטי העוסק בוויכוח החברתי מסביב שאלות על צדק, חופש, אחריות ומשפט.