האמנות האסלאמית בראי המחקר. בערבית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

האמנות האסלאמית בראי המחקר. בערבית

קוד
9400264
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

חקר האמנות החזותית בעולם המוסלמי התבצע ברובו בתקופה המודרנית על ידי חוקרים מערביים שראו באמנות זו אמנות דקורטיבית, אשר תכניה ומסריה נעלמו לרוב מעיניהם. אנו נדון בתפיסות שונות שהביאו לראייה מצומצמת על אמנות ענפה שהתפתחה לאורך ימי הביניים ועד ימינו: תפיסה אוריינטליסטית מובהקת שנבעה מכיבוש המזרח והכפפתו תחת הגמוניה מערבית, לצד סקרנות אינטלקטואלית של חוקרים מערביים שניסו להבין את רזי ציביליזציה זו. גישות מחקר נוספות הם אלה שהתפתחו בשנים האחרונות על ידי חוקרים מוסלמים שמספקים ראייה ביקורתית מעניינת על הנעשה בתחום. שימוש במחקר היסטורי, המתבסס על ניתוח אנליטי של מקורות ראשוניים, מאפשר הבנה מעמיקה של תוצרים אמנותיים של התקופה ושל הציביליזציה שבמסגרתה הם נעשו. הקורס יאפשר לסטודנטים מפגש אינטימי עם יצירות אמנות מובהקות מתחומי האמנות החזותית והחומרית המוסלמית, ויעמיד כלים לניתוח ביקורתי של סוגיות נבחרות כגון: השתקפות העולם התיאולוגי והפוליטי של הציביליזציה המוסלמית  באמנות החומרית והחזותית; הגבולות התרבותיים שמשרטטת האמנות בין מזרח ומערב, וכיצד אמנים בעולם המוסלמי מגיבים ופועלים ביחס לכך? כיצד האמנות משמשת דרך להעברת ידע תרבותי ואידיאולוגי?

*קורס זה מיועד לסטודנטים וסטודנטיות דוברי ערבית, מכל תחומי ההתמחות בבצלאל.

*הקורס ילווה בסיורי לימוד וביקור באתרים ומוזיאונים שונים