אמנות פלסטינית: חיפוש אחר זהות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אמנות פלסטינית: חיפוש אחר זהות

קוד
9306696
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 18:30 - 20:00

הקורס יעסוק בהתפתחות האמנות הפלסטינית מאמצע המאה ה-19 ועד ימינו, עם דגש על אמנות פלסטינית עכשווית. הוא יתבסס על הצגת יצירות של אמנות חזותית על כל גווניה: ציור, רישום, פיסול, מיצג, מיצב, צילום ועוד. במהלך הקורס נתעמק בשאלות מרכזיות אשר אמנים פלסטינים מנסים לברר דרך עבודותיהם, ולשאול כיצד הדבר נעשה בהקשר הפוליטי המורכב שבו הם חיים, על פי חלוקה גיאו-פוליטית: כאזרחים בתוך ישראל, בשטחי הרשות הפלסטינית, ברחבי העולם הערבי ומחוצה לו. נתייחס לשיח המחקרי המתפתח כיום בנוגע להגדרת האמנות הפלסטינית ונברר מספר שאלות הקשורות, בין היתר, במרחב הרב-תרבותי שבו אמנים פלסטינים פועלים כיום. נייחד דיון לקשר בין מעמד האישה בחברה הערבית והשתקפותו באמנות החזותית. דגש מיוחד יושם על מאווייהן של נשים יוצרות ועל דרכי הבעתן הייחודית בזיקה לביקורת פמיניסטית על החברה.