לחשוב אמנות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

לחשוב אמנות

קוד
2800132
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 16:00

ילאמנות היכולת לברוא עולם, ליצור יש מאין. אולם, באותה העת היא מחוייבת לפעול בתוך העולם: לקרוא, לבקר, לפענח ו"לכתוב" אותו בכל פעם מחדש. המתח הדיאלקטי בין קריאה, כתיבה ויצירה יעמוד במרכז הקורס ״לחשוב אמנות״ בו תוצב שאלת היחסים בין תיאוריה לפרקסיס. במהלך הסמסטר נתרגל אופנים שונים של כתיבה וקריאה, נעיין ביצירות ובטקסטים מגוונים ונשתמש גם במתודות של תנועה, קול, כתיבה נסיונית ועבודה קולקטיבית כמתודות קריאה וחשיבה של טקסט. כל אחד מהשיעורים יעסוק במושג אחד דרכו ננסה לחלץ רעיונות תיאורטים מתוך פרקטיקות אמנותיות, ובמקביל נשאל כיצד שאלות עיוניות יכולות להניע תהליכי עבודה חומריים וחזותיים.