לסגור את המעגל: עיצוב כמנוף לקיימות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

לסגור את המעגל: עיצוב כמנוף לקיימות

קוד
1700725
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר קיץ
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

החברה הצרכנית היא חברה שאינה מעריכה עמידות (durability). הישן הוא "פג תוקף", אינו מתאים לשימוש נוסף ומיועד להיזרק לפח האשפה. אין ציפייה שהצרכן יפתח נאמנות למוצרים ומה שמניע אותנו זה החיפוש הבלתי נדלה אחר סיפוק הצרכים שלנו. תרבות הצריכה המערבית הביאה לגאות בכמות הפסולת המיוצרת מידי שנה, וממשלות וארגונים ברחבי העולם מתמודדים עם האתגר של מעבר מחשיבה לינארית לחשיבה מעגלית. כל אלה מציבים בפנינו הזדמנות ייחודית לעצב את העולם שלנו מחדש.

קורס הקיץ יעסוק באופן בלתי אמצעי באתגר של המעבר מחשיבה לינארית לחשיבה מעגלית. נלמד להכיר מקרוב את בעיית הפסולת, היקף התופעה והשלכותיה על החברה, הסביבה והמערכת הכלכלית. נפגוש חברות, ארגונים ומעצבים שאתגר השימוש המעגלי במשאבים הוא חלק בלתי נפרד מה-DNA הארגוני שלהם. אלו יהוו את הלקוח שלנו - יחד איתם נגדיר את האתגרים להם נרצה לתת מענה במסגת תרגיל יישומי בקורס. נתרגל עקרונות של חשיבה עיצובית, פיתוח ובחינה של רעיונות, וכן הצגה ל"לקוח".

הקורס ינוע בין מספר אתרים ויתקיים במשך 6 ימים לאורך שבועיים במסגרת סמסטר הקיץ.

אין להתייחס ליום ולשעה המוזנים במערכת. תאריכים ושעות יתפרסמו בהמשך