פרוסמינר מתודולוגי: שיטות מחקר בתרבות החזותית, החומרית והדיגיטלית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

פרוסמינר מתודולוגי: שיטות מחקר בתרבות החזותית, החומרית והדיגיטלית

קוד
1230012
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

חלקו הראשון של הקורס יוקדש לקריאת טקסטים מסוגים שונים וללימוד מתודולוגיות מחקר מגוונות הרלוונטיות לתרבות החזותית, החומרית והדיגיטלית. אלו ישמשו לצורך מחקר אקדמי היסטורי-תיאורטי--ביקורתי. חלקו השני של הקורס יוקדש ללימוד של נושא מתוך תחומי דעת אלה. במהלך החלק הזה, ולאחר סדרה קצרה של הרצאות שבמסגרתן יוצג נושא-העל ("תרבות חזותית וחומרית בין מקור למקוריות"), יונחו הסטודנטים.יות להגדיר את נושא המחקר הספציפי, לנסח שאלת/סוגיית מחקר, לחפש חומרים במאגרי מידע שונים, לנווט בין מתודולוגיות מחקר, לכתוב הצעת מחקר, להציג את הנושא בפני המליאה ולכתוב עבודה אקדמית.