שכבות נפרמות של אבנים - קריאה חדשה של בריכת ממילא | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שכבות נפרמות של אבנים - קריאה חדשה של בריכת ממילא

קוד
1700728
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר קיץ
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 16:00

בקורס ניצור עבודה תלוית-מקום (sight specific) העוסקת במרחב הפיזי, החברתי-קהילתי והתרבותי של בריכת ממילא מתוך שהייה בו במשך תקופה. יצירה תוך התייחסות מתמדת למקום ולשכבות ידע וחוויות שונות המשלבות פרקטיקות של היכרות וחקירה הדרגתית. עבודה אינטנסיבית כזו מייצרת הבנות שמשליכות בהמשך על דרכי ראיה חדשות, פותחת פתח להמצאת שיטות עבודה וטכניקות חדשות ולשותפויות פוטנציאליות. במשך תשעה ימים נשהה באזור בריכת ממילא ובמפעל, נתבונן על המקום בכל פעם דרך פילטר אחר ומתוך פרקטיקה שונה. נשלב עולמות תוכן של אקטיביזם מרחבי, אמנות וחשיבה חומרית-צורנית. נקלף את שכבות הידע האגורות במקום ונרכיב אותן לסטורינטלינג (storytelling) המציף קולות שונים, מתוך התהליך תתגבש פעולה מגיבה שתוצג לקהילה העירונית בסביבת בריכת ממילא, במפעל וב'אגרונסקי' (בית הקפה השכונתי הממוקם מול בריכת ממילא), במטרה להרחיב את מעגלי הדיון על המקום. 

תאריכי הקורס: 12.9-2.9.2024