סוגיות במוזיאולוגיה ופרקטיקות של אוצרות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סוגיות במוזיאולוגיה ופרקטיקות של אוצרות

קוד
1230018
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

קורס זה משלב תיאוריה ומחשבה אוצרותית ובנוי משתי חטיבות – הראשונה "סוגיות במוזיאולוגיה", התיאורטית בעיקרה והשנייה, "פרקטיקות של אוצרות", השמה דגש על עבודה מעשית במקצוע האוצרות. החלק הראשון של הקורס מתמקד בפרספקטיבות שונות של חקר המוזיאונים, תוך הצגת מקרי בוחן של נושאים המעסיקים הן את הממסד המוזיאוני והן את המחקר האקדמי. חלקו השני בוחן סוגיות עכשוויות באוצרות באמצעות טקסטים תיאורטיים ומקרי מבחן אוצרותיים מקומיים ובינלאומיים. נבדוק כיצד מנסחים קונספט לתערוכות אינטימיות לעומת תערוכות בינלאומיות רחבות היקף; נדון בכלים תיאורטיים המשרתים את מופעי האוצרות השונים; ונראה כיצד ביקורת חברתית ופוליטית מעמיקה את השיח מעבר לגבולות חלל התצוגה.