בית, טריטוריה, עיר: מרחבים פוליטיים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

בית, טריטוריה, עיר: מרחבים פוליטיים

קוד
9400269
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:00 - 13:30

המרחב אינו רק מערכת קואורדינטות ויחסים בין מקומות, אלא גם צורת ארגון של יחסים חברתיים. מזה כארבעה עשורים, ובעיקר מאז "המפנה המרחבי" במדעי החברה, נתפס המרחב ככלי מחקר מרכזי להבנת מגוון רחב של תופעות פוליטיות, מתוך הבנה שהוא לא רק משקף אי שוויון מעמדי והפרדות אתניות וגזעיות, אלא מהווה כשלעצמו כלי רב עוצמה לשליטה ולניהול של פרטים ושל אוכלוסיות. בו בזמן, מרחב הוא מצע לייצוגים חזותיים וחומריים שונים וזירה לפעולות ציבוריות מגוונות. בקורס נדון במרחבים שונים – מהטריטוריה הלאומית ועד למופעים במרחב העירוני – נראה כיצד הללו מעוצבים על-ידי כוח ופוליטיקה, ובאילו אופנים הם משמשים ככלים של שליטה וניהול, אך גם של יצירת קול ציבורי והתנגדות.