שיטות במחקר פרשני: מבוסס תרבות חזותית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שיטות במחקר פרשני: מבוסס תרבות חזותית

קוד
9400278
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 13:30

ההנחה העומדת בבסיס הבחירה בשיטות מחקר פרשניות המיועדות לחקר הדימוי החזותי והחומרי (באשר הוא) היא שהתבוננות מושכלת בתוצר האמנותי, העיצובי או האדריכלי היא הוליסטית במהותה. ההבחנה בין מה שנכון לציור שמן (או יצירת AI), מצד אחד, ולאגרטל חרסינה, מצד שני, היא בבחינת אופציה. אבל, קורס זה מבקש לחדד את התפיסה שפעולות התיאור, הניתוח והפרשנות הן פעולות חיוניות ומשותפות לכל השדות של התרבות החזותית והחומרית. בקורס נעסוק ב"חומרים" שקשורים בעבודת הסטודיו של הסטודנטים.יות ונשזור אותם ב"חומרים" עיוניים, המבוססים על מתודולוגיות מחקר שונות, על מנת להבין שהמהלכים מזינים אלו את אלו – קריאה והתבוננות מובילות לכתיבה וליצירה, וחוזר חלילה. נושא הקורס השנה יהיה "תרבות חזותית בין מקור למקוריות" והוא רלוונטי ומתאים לתרגול ויישום בכל המחלקות.