שיטות במחקר חזותי/פרשני: מבוסס אמנות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שיטות במחקר חזותי/פרשני: מבוסס אמנות

קוד
9400272
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 13:30

בקורס זה נרכוש כלים לניתוח תיאורטי ופרשני של אמנות עכשווית. נתבונן וננתח עבודות אמנות עכשוויות מפריזמות תיאורטיות שונות. נקרא טקסטים תיאורטיים ממגוון גישות פרשניות, ונחשוב על האופן שבו עבודות אמנות ואמנים.יות מעידים על קשר לסוגיות של מגדר, גזע, פוליטיקה ועוד. נקרא יחד טקסטים מרכזיים בשדה האמנות, בנושאים כגון פמיניזם, פוסט-קולוניאליזם, אמנות פוליטית ועוד. נדון בעבודות אמנות עכשוויות והשיח סביבן. משתתפי הקורס ילמדו כיצד לחקור נושא או תמה באמנות עכשווית, תוך כדי שימת לב לשיח סביב עבודת האמנות. החלק הראטשון של הקורס יורכב מהרצאות, עם קריאת חובה של הסטודנט.ית. החלק השני של הקורס יוקדש ללמידת עקרונות הכתיבה האקדמית, ולפיתוח עבודת הפרוסמינר האישית של כל משתתפ.ת. נוכחות בקורס הינה חובה כמו גם קריאה פעילה, הגשת ניתוח מאמר, הצגת רפרט והגשת עבודה מסכמת.