שיטות במחקר פעולה: מבוסס מרחב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שיטות במחקר פעולה: מבוסס מרחב

קוד
9400277
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 13:30

הקורס מחקר פעולה במרחבי היומיום מציע הכרות עם שיטות וכלים למחקר הסביבה העירונית. הקורס מאמן את התלמידים להשתמש ברגישות האנושית שלהם, ולפתח את כישוריהם להתבונן במובן מאליו - במנהגים וההרגלים היומיומיים העירוניים, ולזהות בהם את המהות של המצב האורבני העכשווי. נקודת המוצא של הקורס היא שלהתבוננות באירועים המתרחשים ברחוב יש את היכולת העדינה לחשוף את המנגנונים הנסתרים של המערכת החברתית כולה.  לפיכך, נתמקד בקורס בפעולות של התבוננות והקשבה שבאמצעותן ניתן להפוך את הקרבה והיכרות עם הסביבה העירונית היומיומית למצע למחקר ומעבדה של דרכי חיים.

מעבר לתהליך רעיוני ותיאורטי, הקורס יתבסס על חשיבה קונקרטית, חושית ורגשית ככוח מנחה. נלמד להתבונן בעיר, לא כמרחב של זרימות ומסות, אלא של יחידים, של מערכות יחסים ורגשות, החושפים עד כמה המרחב האורבני הוא פוליטי, וכמה הוא קובע ומשפיע על חיינו. פעולות יומיומיות כמו הליכה, קניות, ישיבה בבתי קפה, ישמשו בה בעת מושא למחקר ואף דרך למידה. כותבים, יוצרי סרטים ואמנים פרפומטיביים יהיו מקורות השראה לפעולה בקורס, זאת כדי לחדד סובייקטיביות כנקודת מבט וגישה מתודולוגית. בעקבותיהם, התלמידים יוזמנו להציע פרויקט מחקר המבוסס על הקריאה האישית שלהם את המרחב.

במהלך הקורס נתנסה בפעולות של כתיבה, רישום, מיפוי, צילום, מודלים, ופעולות פרפורמטיביות  סביב אתרי המחקר. כל התהליכים שיפותחו לאורך השנה, ייהוו חלק מהעבודה הסופית, ויאספו אל פורטפוליו שיסכם את מהלך הקורס כולו ותוצריו.