שיטות במחקר עיצוב: מבוסס מחקר אנוש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שיטות במחקר עיצוב: מבוסס מחקר אנוש

קוד
9400276
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

אנו נוטים שלא לחשוב על המניעים  שהובילו לפעולות עיצוביות הנמצאות  בסביבתנו או על הסיבות שהביאו אותן להיות כפי שהן. מטרת הקורס היא לפתח את הידע האישי-המקצועי באמצעות ארגזי כלים של חקירה הנוספים לידע המחלקתי  בדיסציפלינות השונות  כשכבה נוספת המאפשרת למעצבים ומעצבות לחשוב על עיצוב כמהלך מייצר פעולה, אובייקטים וסביבה.

בקורס נלמד לעשות שימוש בשיטות המוקדמות של חקירה פתוחה ומחשבה מסתעפת באמצעות מהלכי התבוננות.