שיטות במחקר חזותי/פרשני: מבוסס אמנות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שיטות במחקר חזותי/פרשני: מבוסס אמנות

קוד
9400272
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

פרוסמינר זה מיועד לחקר יצירות חזותיות על-ידי המפגש בין "תיאוריה" לבין "פרקטיקה" המקצועיות, ולניסוח מהלכים מחקריים באמצעות כתיבה. הקורס מתבסס על מתודולוגיות המשלבות בין תולדות האמנות לבין מדעי הרוח ומדעי החברה .המתודולוגיות העכשוויות מניחות כי יצירות חזותיות אינן רק משקפות תהליכים וכוחות סוציו-תרבותיים, כלכליים ופוליטיים, אלא גם משתתפות בשיח התרבותי והחברתי. לכן, הסוגיות התיאורטיות מתייחסות לא רק להיבטים האסתטיים של יצירות אמנות, אלא גם לתפקידיהן ההיסטוריים, הפוליטיים, החברתיים, התרבותיים, התקשורתיים והכלכליים. במהלך הסמסטר הראשון נדון ביצירה מתוך שלושת המוקדים: (1) "העין המתבוננת", המפענחת את היצירה; (2) היצירה ככלי מחקר המפרשת את נושאיה; ו-(3) הטקסט התיאורטי השייך לתחומי התרבות כגון סוציולוגיה, פילוסופיה ופסיכולוגיה שדן באותם הנושאים. בהתאם לגישה זו, נלמד במסגרת הפרוסמינר את היסודות של הכתיבה המנתחת והחוקרת. סמסטר ב' יוקדש להכנה של כתיבת הפרוסמינר בהנחיה אישית. במסגרת הקורס נלמד כיצד "תיאוריה" הופכת לכלי פעיל בפרקטיקה המקצועית, וכיצד התהליכים והשלבים ב"פרקטיקה" המקצועית משמשים כבסיס להבניית תיאוריה ומחקר.