סמינר פרויקט גמר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סמינר פרויקט גמר

קוד
1230023
שעות אקדמיות
60
נ"ז
8
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 18:00

סמינר פרויקט הגמר הוא במידה רבה שיאו של התואר הראשון בתרבות חזותית וחומרית. בסופו יציגו הסטודנטיות והסטודנטים פרויקט גמר מקורי ובשל בחקר התרבות החזותית והחומרית, שיוצג בתערוכת הבוגרים של בצלאל. הקורס מנוהל על ידי שני מרצים, והוא מחולק לשני סמסטרים.

בסמסטר א', שיתנהל במתכונת של שעתיים אקדמיות בשבוע, יזהו הסטודנטיות והסטודנטים נושא בתרבות החזותית והחומרית שאותו הם מבקשים לחקור, יגדירו את מרחב הפעולה ואת שדה המחקר שבתוכם הנושא מתקיים, יגבשו את המתודולוגיה הראויה לחקירת הנושא, יתחילו לחקור אותו באמצעים התיאורטיים והמעשיים הרלוונטיים וגם יבחרו את הדרך הטובה ביותר למימוש הפרויקט ולהצגתו, והכול בהנחיה רציפה של מרצי הסמינר ובסדרה של הגשות ביניים; בסופו הם יציגו הצעת פרויקט (ששקולה להצעת מחקר). בסמסטר זה הקורס יתנהל בזיקה הדוקה לקורס "מרחב אוטונומי" בהנחיית אדר' ליאת בריקס-אתגר.

בסמסטר ב', שיתנהל במתכונת של ארבע שעות אקדמיות בשבוע, יממשו הסטודנטיות והסטודנטים את הצעת הפרויקט בעבודה עיונית ומעשית בהנחיה צמודה, ובסופו הם יגישו את פרויקט הגמר האישי שלהם. בסמסטר זה יצטרפו להנחיה חמישה מנחות ומנחים מקצועיים, שיערכו מדי כמה שבועות מפגשים קבוצתיים לשם שכלול הפרויקטים.

מטרת הסמינר היא להכשיר את הסטודנטיות והסטודנטים לזהות אתגרים ספציפיים בשדות התרבות החזותית והחומרית בישראל, לחקור אותם לעומק ולגבש דרכים יצירתיות ומועילות למימוש מסקנות המחקר ולהצגתן. אגב כך הסטודנטיות והסטודנטים מוזמנים לשכלל את כישורי המחקר שלהם, להשתמש במיומנויות המעשיות והיצירתיות שרכשו לאורך התואר ולהשלים כהלכה פרויקט גדול.