סמינר הנחיה אישית פרויקט גמר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סמינר הנחיה אישית פרויקט גמר

קוד
1800162
שעות אקדמיות
4
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:00 - 14:00