סטודיו א' - דיון וביקורת תהליכים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו א' - דיון וביקורת תהליכים

קוד
1203771
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:30 - 16:30

סמינר מעשי המתכנס מידי שבוע לדיון בעבודות המשתתפים בהקשר קבוצתי קולקטיבי-חברתי. הסטודנטים פועלים בקבוצות מלווים במנחים מסגל התוכנית. זוהי מסגרת רחבה שמטרתה לפתח ולגוון את אופני ההתייחסות והדיון בתהליכי העבודה האישית בסטודיו. משמע, לחשוב מעבר ומחוץ לסטודיו גרידא; מה קורה בין האישי למרחב הציבורי-חברתי. במרכז הסמינר דיון ביקורתי שוטף בתהליכי העבודה בסטודיו. הסטודנט מפתח בסמינר יכולות של התנסחות רהוטה ובטחון עצמי בשיחה על עבודותיו ועבודות סטודנטים אחרים. במהלך הסמינר יתקיימו מסגרות שונות של דיונים, תצוגות אישיות ו/או קבוצתיות ופעולות בחללי העבודה הציבוריים של התוכנית. מפגשי סמינר סטודיו כיתתיים, מאפשרים הבחנה תהליכית בין שנה א' לשנה ב' בכל הנוגע לעשייה האמנותית והקשריה התיאורתיים, התרבותיים והחברתיים. הסמינר מבוסס על פיתוח מסגרות חשיבה ותרגומם לעשייה. סמינר סטודיו שנה א' מורכב משלושה מעגלי עבודה מרכזיים: מעגל ראשון: חדרים מקבילים . הוא מצע עבודה בו נדרש הסטודנט להציע שני חללי עבודה המייצגים את עבודתו בשני אופנים שונים. חלל אחד בו מציג היוצר את קפסולת מהות יצירתו הממחישה את יכולתו של היוצר לנסח את מודל ועקרון עבודתו באמצעות: שיחה / הרצאה/ מיצג /או טקסט. המהלך מלווה במצגת ייעודית לעניין זה . במקביל לחדר זה מתקיים חדר נוסף בו נחשפת הכיתה וקבוצת הדיון לעבודות מקור או למהלכי עבודה פיזיים בחלל עצמו. התנועה מהחלל בו מנסח הסטודנט את עבודתו מתוך פרספקטיבה רפלקטיבית של דיבור על עבודתו , משתנה לסוג ואופי שיחה שונה, בו עומד היוצר מול עבודתו בחלל ומלווה את חווית המפגש של הצופה עם העבודה עצמה, בה נבחנית יכולת דיבור האמן את עבודתו. מעגל שני: האורח. מהלך זה כולל את בחירתו והזמנתו של אורח קיים או מדומיין מכל תחום וזמן למרחב הכיתה, בו מפתח התלמיד שיחה אודות עבודתו תוך אירוח פרספקטיבה שונה באמצעותה מתרחשת למעשה הרחבת שדה לעבודתו שלו. מעגל שלישי: מעבדת סטודיו מורחבת. בשלב השלישי מתגבש שיתוף פעולה בן ארבע או חמישה יוצרים שכבר עברו את שלב הגשת החדר המקביל, לצורך הרחב שדה של כל אחד מהם ולצורך העמדת פעולה חדשה בחלל שבבסיסה : שאלה / סתירה / התנגדות/ השלמה/ פרימה / השלמה / או כל סוג של שיתוף פעולה בין עבודות האמנים הנוספים בקבוצה כחלק מעבודת סטודיו שעדין מתהווה ומנסחת עצמה. בשלב זה מתנסה היוצר בתרגול עבודת הסטודיו שלו באופן שונה. זהו מצע שיחה רחב יותר המאפשר לתהליכי עבודה עדינים וחשופים של כל יוצר בקבוצת הלימוד להתפתח באופן בלתי צפוי. יצ בסוף שנת הלימודים הראשונה יציג כל סטודנט תערוכה מסכמת - פרויקט סוף שנה א' - של עבודותיו ויתקיים דיון עומק בנוכחות מנחי התכנית והסטודנטים. כמו כן, יתקיים אירוע הסטודיו הפתוח שיאפשר הצצה לסטודיו ותהליכי העבודה כמו גם מפגש בלתי-אמצעי ושיחה עם קהלים שונים. אירוע זה הוא אירוע קבוצתי המושתת על שיתוף פעולה מלא ומשמעותי בן כל התלמידים אותו מובילים חברי הקבוצה בהנחיית מנחי הסמינר.