משחק מול מצלמה, הדרכת שחקנים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

משחק מול מצלמה, הדרכת שחקנים

קוד
7975330
שעות אקדמיות
45
נ"ז
1
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

השחקן הוא אחד מעמודי התווך המשמעותיים ביותר של הבמאי, בדרך ל"תרגום" ומימוש של רעיונותיו מן הדף אל המסך. בקורס נלמד את יסודות העבודה עם שחקנים, מתוך מטרה למצות את מגוון איכויותיהם, לקיים איתם דיאלוג אמנותי מפרה, ולהדריך אותם בצורה המדויקת ביותר שניתן. ראשית, נדון בעקרונות היסוד של הדרמה: עלילה, פעולה דרמטית, פעולת העל ותהליך דרמטי - ונראה כיצד אלו משמשים כתשתית חיונית לעבודה עם שחקנים. לאחר מכן, ננסה להבין מהי בעצם "דמות"; נדון לעומק באפיון, בבנייה ובעיצוב של דמות באמצעות השחקן, על ידי שני מפתחות: הגוף והטקסט. נלמד כיצד לנתח טקסט ככלי עבודה של השחקן, במתן דגש על יצירת תהליך של התחלה-אמצע-סוף, מציאת עוגנים דרמטיים, פעולות וסאב-טקסט. המישור הגופני-פיזי, השווה בחשיבותו למישור הטקסטואלי, ייבחן דרך אמצעים כגון: החזקה גופנית, איבר מוביל, המחווה הפיזית והפסיכולוגית, קצב ומשך, וסגנונות תנועה שונים. לצד הדיון התיאורטי, נקיים עבודת סדנה שתכלול יישום ובדיקה של הכלים השונים במסגרת הדיאלוג של במאי-שחקן.