יסודות צבע | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות צבע

קוד
79004030
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

הקניית יכולת שימוש בצבע מתוך מודעות לתכונות ולהתנהגויות של התופעה הצבעונית. חידוד יכולת ההתבוננות, ניתוח ההקשרים הצבעוניים תוך דגש על שליטה טכנית ויכולת יישום שישמשו את הסטודנט בהמשך דרכו וישליכו על לימודי במקצועות האחרים באמצעות סוגיות תאורטיות בתחום תורת הצבע ותרגילים מעשיים. חלקו השני של הקורס מוקדש לציור מעשי מתוך התבוננות תוך הבנת הצורך בפירוש.