אנימציית דמויות לתלת ממד למתקדמים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אנימציית דמויות לתלת ממד למתקדמים

קוד
794500861
שעות אקדמיות
45
נ"ז
0
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 17:30 - 20:30

מטרת הקורס היא הקניית כלים מתקדמים באנימציית דמויות בכלי המרכזי של יוצר האנימציה התלת ממדית – תוכנת 'מאיה'. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לתהליכים הכרוכים ביצירת משחק מאופיין ואמין של דמויות בתלת ממד. אנימציית משחק בקלוז-אפ (Lip-sync + Facial animation), אנימציית משחק של דמות מלאה בפול-שוט והפקת סצינות וסיקוונסים הכוללים אינטראקציה בין דמויות. יישום זה ייכלול ניתוח מקדים של אופי הדמויות ואיפיון תנועתן, בתוספת הכרות עם כלי אנימציה מתקדמים. הקורס ישלב תרגילי בית וכיתה, ביקורות כיתתיות, הדגמת תהליכי עבודה וניתוח של התפתחות התחום בארץ ובעולם.