Body mechanics | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Body mechanics

קוד
794500860
שעות אקדמיות
45
נ"ז
0
סמסטר א
יום
שני
בשעה 17:30 - 20:30

מטרת הקורס היא הקניית בסיס ביצירת תנועה פיזיקלית בכלי המרכזי של יוצר האנימציה התלת ממדית - תוכנת 'מאיה'. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לשלבי העבודה ביישום עקרונות האנימציה הקלאסיים (12 principles of animation) בתלת ממד. החל מתנועה של אובייקטים (props) ודמויות מופשטות, וכלה ביצירת תנועה דינמית ואמינה של דמות אנושית מורכבת. יישום זה יכלול ניתוח מקדים של העקרונות הפיזיקליים והאנטומיים של כל תנועה, בתוספת הכרות עם כלי האנימציה הייעודיים לכך בתוכנה. הקורס ישלב תרגילי בית וכיתה, ביקורות כיתתיות והדגמת תהליכי עבודה.