אפיון ומשחק דמות בתלת ממד למתקדמים | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אפיון ומשחק דמות בתלת ממד למתקדמים

קוד
79450087
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

מטרת הקורס היא הקניית כלים מתקדמים באנימציית דמויות בכלי המרכזי של יוצר האנימציה התלת ממדית – תוכנת 'מאיה'. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לתהליכים הכרוכים ביצירת משחק ייחודי, מאופיין ואמין של דמויות בתלת ממד. אנימציית משחק בקלוז-אפ (Lip-sync + Facial animation), אנימציית משחק של דמות מלאה בפול-שוט והפקת סצינות וסיקוונסים הכוללים אינטראקציה בין דמויות. יישום זה ייכלול ניתוח מקדים של אופי הדמויות ואיפיון תנועתן, בתוספת הכרות עם כלי אנימציה מתקדמים. הקורס יעבוד במקביל לקורס הפיתוח וההפקה במסלול וישלב תרגילי בית וכיתה, ביקורות כיתתיות והדגמת תהליכי עבודה.