הנפשה ניסיונית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הנפשה ניסיונית

קוד
79004708
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

דרך סדרה של ניסויים ננסה לצאת מדרכינו הבטוחה ולחתור לעבר פרוק והרכבה של שפות אנימטיביות מקוריות חדשות. ערבוב טכניקות, אלתור ואקראיות ישמשו אותנו לאורך הקורס במטרה להפתיע ולקחת אותנו למקומות חדשים