נקודת מפגש | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

נקודת מפגש

קוד
79004052
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 17:00 - 19:00

מסגרת בה הסטודנט בוחר במנחה על בסיס אישי. הסטודנט מחוייב לפגוש את המנחה 6 מפגשים בסמסטר. המפגש הינו הנחייה אחד על אחד, בו הוא דן איתו על הפרויקטים, סרטים שהוא יוצר בקורסים השונים שהוא מחוייב להם. הסטודנט אינו אמור לייצר פרוייקט מיוחד או תרגילים למסגרת הנ"ל אלה מתדיין עם המרצה על הפרוייקטים בקורסים השונים.