עיצוב חזותי לאנימציה קלאסית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב חזותי לאנימציה קלאסית

קוד
7975313
שעות אקדמיות
90
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יעסוק בהיבטים השונים של הניהול האמנותי של סרט האנימציה. דרך עיצוב הדמויות והסביבה הפיזית, מתוך קשר הדוק לרעיון ולתסריט, עד ליצירת קונספט ויזואלי מקורי שלם. בסמסטר ב' יעבדו הסטודנטים על פרויקט משולב עם קורס אנימציה קלאסית (של חנן קמינסקי) – הפקה מלאה של סצנה מסרט באנימציה קלאסית. במסגרת הקורס הם יעבדו על הארט של הסרט, על כל היבטיו – ארט קונספטואלי, עיצוב דמויות וסביבות, שפה חזותית וגרפיקה של הסרט.