אמנות הסאונד | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אמנות הסאונד

קוד
7900203
שעות אקדמיות
90
נ"ז
1
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

באמנות הסאונד, הצליל הוא המדיום האמנותי. אמנות הסאונד היא בין-תחומית מטבעה. היא מבוססת על ידע בתחומים רבים ומגוונים – החל בהיבטים פיזיקליים של הצליל, דרך צורות מבע של אמנות חזותית, ועד לסוגיות המעסיקות כיום את האמנות העכשווית. אך גם כשאינו עומד בחזית הבמה, הסאונד עצמו מהווה רכיב חשוב ומהותי בהרבה יצירות עכשוויות. הקורס אמנות הסאונד מיועד לסטודנטים שמעוניינים להרחיב את הבנתם בתחום הסאונד כמדיום עצמאי וכנדבך מהותי בצילום ובווידאו. מטרת הקורס היא לפתח את ההבנה המושגית והקונטקסטואלית של המדיום, תוך שימת דגש על זיקתו לדיסציפלינות אחרות ותוך הקניית כלים חדשים לסטודנטים להעמקת ההבנה של עבודתם. לקורס יש פן תאורטי ופן מעשי: הוא מפתח את הכישורים היצירתיים של הסטודנטים באמצעות תרגול מעשי לצד עיסוק במחקר תאורטי ובחשיבה ביקורתית. הקורס יעסוק בעיצוב פס קול לתמונה בהקשר של הקשבה, צפיה, טכניקות הקלטה ועריכת סאונד, גישות שונות לקומפוזיציה ולהצבה בחלל, ובקשר שבין סאונד לצילום.