אנימציה קלסית עיקרי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אנימציה קלסית עיקרי

קוד
79753051
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס המרכזי מהווה חלל לימודי ואומנותי המעודד ביטחון יצירתי לחיפוש החוזקות של כל סטודנט.ית במרחב העשייה וההפקה של סרט אנימציה קצר. הקורס שואף לקחת את הכלים הטכנים אשר נלמדו בשנתיים הראשונות ולמנף אותן לכדי זיהוי ראשוני של הסטודנט כאמן.ית מספר.ת סיפורים בתנועה ובמרחב המתאפשרים בטכניקת האנימציה הקלסית המגוונת. הקורס יעסוק בבימוי אנימציה למתקדמים לפיתוח שפה אישית תוך שימת דגש על מקוריות, איכות הרעיון ומקצועיות הביצוע.