חשיבה אנימטיבית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

חשיבה אנימטיבית

קוד
7975009
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

הבנת המושג 'חשיבה אנימטיבית', הפנמתו והקניית כלים לשימוש בחשיבה אנימטיבית בביקורת סרטי אנימציה ובעבודות האנימציה האישיות. הקניית כלים לגיבוש רעיון לסרטון אנימציה קצר המשתמש בחשיבה אנימטיבית, יצירת מערכת חוקים אנימטיביים עקבית ורלוונטית לנושא ורעיון הסרט. רכישת כלים וניסיון בשימוש באמצעים האנימטיביים העיצוביים והקולנועיים תוך יישום הנלמד בקורסים מקבילים. במהלך הקורס יוקרנו וינותחו סרטים רלוונטיים בטכניקות שונות. במהלך הקורס יופקו שני סרטוני אנימציה מינימליסטים אישיים בטכניקה חופשית, תוך פיתוח רעיון, חשיבה אנימטיבית, וכל שאר האמצעים האנימטיביים, העיצוביים והקולנועיים הנרכשים בקורס ובקורסים מקבילים. במשך הקורס יתקיימו מעקב וביקורת על שלבי הפקת הסרטונים מרעיון דרך סינופסיס, משחק ותיזמון, סטורי בורד, עיצוב , אנימציה ופס קול.