ידיעת המחשב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ידיעת המחשב

קוד
7900108
שעות אקדמיות
90
נ"ז
1
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס מעניק בסיס לעבודה במחשב ותוכנות אנימציה ועריכה.