אפטר אפקטס | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אפטר אפקטס

קוד
7900202
שעות אקדמיות
90
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

תוכנת האפטר–אפקטס הינה כלי מרכזי בעשייה הקולנועית. הכרתה מהווה בסיס להבנת תחום עיבוד האנימציה והווידאו. כסטודנטים לאנימציה, שליטה בכלי תקנה לכם היערכות טובה ויכולת פתרון בעיות כבר משלב הצילום. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים מיומנות בתוכנה, שאותה יוכלו ליישם בסרטיהם. הנושאים העיקריים בהם נעסוק הם: הכרת הממשק והכלים השונים, ייבוא וניהול קבצים, תיקוני צבע ושכבות וידיאו, ערוצי alfa, keying, מסיכות, קומפוזיטינג, כותרות ואפקטים, ייצוא לפורמטים מתאימים ועוד. הסטודנטים יתנסו בהפקת סרט קצר (עד דקה) המבוסס על יכולות התוכנה.