עיצוב חזותי לstop motion | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב חזותי לstop motion

קוד
797530671
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יעסוק בהיבטים השונים של הניהול האמנותי של סרט האנימציה. דרך ניתוח הפוטנציאל הדרמטי של טקסט/ תסריט, תחקיר ויצירת לוחות השראה, עיצוב הדמויות והסביבה הפיזית, תכנון והצגת קונספט ויזואלי, תכנון לוחות זמנים להפקה אמנותית וביצוע של מקטע מייצג של הפרויקט בהתאם להנחיות אישיות ומרוכבות הפרויקטים.