אנימציה קלסית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אנימציה קלסית

קוד
7975015
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס מיועד לסטודנטים שעברו מבוא לאנימציה. הקורס יקנה ידע בשיטות עבודה להפקת סרטוני אנימציה קלאסית, והעמקת הידע ביסודות אנימציה. תוך חקירה אמנותית שלהמדיום, הסטודנטים יעבדו על charcter animation ויוכלו גם להתנסות בגישות אקספרמטליות.